Vintage Kimono Studs and Drops
Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops
$38.00

Long Dangle Earrings, Short Dangle Earrings, and Studs!

Made in Seattle, Washington

Vintage Kimono Jewelry. By Sazanka Design