Vintage Kimono Studs and Drops
Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops Vintage Kimono Studs and Drops
$38.00

Long Dangle Earrings, Short Dangle Earrings, and Studs!

Made in Seattle, Washington

Vintage Kimono Jewelry. By Sazanka Design